OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำคลิปวีดิโอ และอินโฟกราฟิกความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในระบบ OER
25 ตุลาคม 2560