OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ออกแบบเนื้อหาและกราฟิกและนิทรรศการ"ทำมาหากินพื้นถิ่นสุรินทร์"
12 ตุลาคม 2560