OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเสื้อแจ็คเก็ต สำหรับกิจกรรมตลาดนัดความรู้ Knowledge Market จำนวน
19 มิถุนายน 2567