OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานเช่าพื้นที่อาคารชุด มิว บิวดิ้ง
27 กันยายน 2566
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  งานเช่าพื้นที่อาคารชุด มิว บิวดิ้ง
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  TOR งานเช่าพื้นที่อาคารชุด มิว บิวดิ้ง วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2566  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn 
  ราคากลางงานเช่าพื้นที่อาคารชุด มิว บิวดิ้ง วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2566  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn