OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ Microsoft 365 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28 กันยายน 2566