OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าพื้นที่อาคารชุดมิว บิลดิ้ง ชั้น 18 และ ชั้น 19 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 กันยายน 2566