OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำการศึกษาและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
20 กันยายน 2566