OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำคลิปสารคดีเชิงความรู้สรรค์สร้างรสชาติใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่น
8 สิงหาคม 2566