OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดกิจกรรมทดสอบตลาด และจัดทำคลิปองค์ความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร จังหวัดเชียงใหม่
21 มิถุนายน 2566