OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างกิจกรรมพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ digital content ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์
24 พฤษภาคม 2566