OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างกิจกรรมพัฒนาแผนที่ความรู้ (Knowledge Map) พื้นที่เมืองหรือชุมชน ย่านถนนนิพัทธ์อุทิศ 1-2-3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
19 มกราคม 2566