OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างออกแบบและจัดทำกราฟิกเพื่อเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Knowledge Portal)
25 พฤศจิกายน 2565