OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำคลิปวิดีโอองค์ความรู้ผู้สูงอายุและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
30 พฤษภาคม 2565