OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเชิงความรู้ในพื้นที่สวนสาธารณะเมือง
3 พฤษภาคม 2565