OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปองค์ความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ภายในประเทศ
27 เมษายน 2565