OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างบริหารจัดการการเดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จใน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
29 เมษายน 2565