OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาข้อมูลจัดทำข้อมูลเพื่อการออกแบบ สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ (The New Public Learning Environment )
10 มีนาคม 2565