OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างกิจกรรมศึกษาสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการออกแบบสื่อการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการพัฒนาสมอง
17 กุมภาพันธ์ 2565