OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เกี่ยวกับองค์ความรู้ ทักษะ อาชีพที่ทันสมัยและจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่
4 มีนาคม 2565