OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างตัดต่อคลิปวิดิโอและจัดทำภาพกราฟิกสำหรับเผยแพร่ผ่าน Knowledge Portal
17 กุมภาพันธ์ 2565