OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (OKMD Book Cover Award 2022)
15 กุมภาพันธ์ 2565