OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำฐานข้อมูลและวิจัยปัจจัยในการพัฒนาร้านหนังสือทั่วประเทศให้เป็นแหล่งความรู้สร้างสรรค์
21 ธันวาคม 2564