OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างประชาสัมพันธ์การสรรหาสุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี
9 ธันวาคม 2564