OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำชุดองค์ความรู้สำหรับเผยแพร่บน แพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ เนื้อหาประเภท นวัตกรรมสังคม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
25 พฤศจิกายน 2564