OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำชุดองค์ความรู้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ (Public Online Learning)
17 พฤศจิกายน 2564