OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำบทความ ที่มีเนื้อหาประเภท ความรู้ทั่วไป แนะนำแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงความรู้ ประสบการณ์ชีวิต ไลฟ์สไตล์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
17 พฤศจิกายน 2564