OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปองค์ความรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ จากประเทศที่พัฒนาแล้ว
11 พฤศจิกายน 2564