OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้และสร้างสรรค์เป็นบทรายการโทรทัศน์ The Lesson
27 ตุลาคม 2564