OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
2 กันยายน 2564
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  TOR เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2564  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn 
  ราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2564  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn 
  ปะากาศผลเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2564  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn