OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการตัดต่อวิดีโอ และงานกราฟิก
31 สิงหาคม 2564