OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
31 สิงหาคม 2564