OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ของประชาชน
24 พฤศจิกายน 2563