OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
13 กันยายน 2562
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  TOR เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2562  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn 
  ราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2562  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศผลเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2562  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn