OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMAC
18 กรกฎาคม 2562
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMAC
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMAC วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2562  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMAC วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2562  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn