OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2 )
25 ตุลาคม 2561
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2 )
 • สถานะโครงการ :
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2 ) 25/10/2018 Adisorn