OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
18 ตุลาคม 2561
  • ประเภท :
    -
  • รายละเอียดโครงการ :
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
  • สถานะโครงการ :
  • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    วันที่ประกาศ
    วันที่สิ้นสุด
    ผู้บันทึก
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) 18/10/2018 Adisorn