OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างพัฒนาเนื้อหาสำหรับประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพฯ ณ สวนลุมพินี
27 กันยายน 2561