OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
22 สิงหาคม 2561
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  ราคากลางเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ประกาศ 22 สิงหาคม 2561  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศผลเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2561  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn