OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข่าวองค์กร

ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะ Online Library เพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD ร่วมกับ Museum Siam และ TK Park ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านดนตรี ตลอดจนศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมี นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมอาคารการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตามติดนักพฤกษศาสตร์ที่ช่วยนำเราไปรู้จักพืชพันธุ์หลากชนิด รู้ถึงลักษณะ สรรพคุณ และประโยชน์ที่มีต่อระบบนิเวศของสวนป่าเบญจกิติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบร. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนรู้ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำต่อสภาพแวดล้อมเมืองแบบกรุงเทพมหานคร การออกแบบและการดูแลสวนสาธารณะเมืองโดยอาศัยแนวคิดและองค์ความรู้เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 21 Next

ข่าวและกิจกรรม