OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

EEC Innovation Youth Camp จุดประกายแรงบันดาลใจเยาวชน

1595 | 8 ธันวาคม 2560
EEC Innovation Youth Camp เป็นความร่วมมือระหว่าง EEC กับ OKMD ในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนในพื้นที่ EEC ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อพัฒนาและสร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต โดยได้มีการจัดค่ายกิจกรรมจำนวน 4 หลักสูตรได้แก่เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เกมและแอนิเมชั่น การบินและอวกาศ และอินเตอร์เน็ตออฟธิงคส์ ซึ่งได้ทำการเปิดแคมป์เยาวชนไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.ในจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน จากเป้าหมาย 4,500 คนในเขตพื้นที่ EEC โดยจะมีการจัดกิจกรรมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

โดยเมื่อวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความประทับใจในการจัดการเรียนการสอนของ EEC และ OKMD ได้แสดงตนเป็นจิตอาสา สมัครเป็นผู้ช่วยสอน หรือ TA (Teacher Assistant) ในสัปดาห์ต่อมาซึ่งจะเป็นโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนอื่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกนกพล โกจันทร์ หรือไก่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หรือที่รู้จักกันในพื้นที่ว่า โรงเรียนเบญ 1 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ หรือ Drone เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ไก่ เป็นสมาชิกชมรมเครื่องร่อนของเบญ 1 ได้ทราบข่าวจากคุณครูประจำชมรมดังกล่าวให้มาสมัครเข้ารับการอบรม หลังสิ้นสุดการอบรมดังกล่าว ไก่ สามารถประกอบ Drone ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำ Drone ขึ้นบินได้ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรคือ ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ทำให้ ไก่ เกิดความประทับใจในหลักสูตร โดยเฉพาะความรู้ ประสบการณ์ และความเป็นกันเองของวิทยากรและทีมงานของ OKMD และ EEC ทำให้ ไก่ ขอสมัครมาเป็น TA ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ในทันที พร้อมกับ เบสต์ หรือนายพิชิตพล บุญกนก ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และเป็นสมาชิกชมรมเครื่องร่อน เบญ 1 เช่นกัน เบสต์บอกว่า ประทับใจพี่ๆ ทีมงาน โดยเฉพาะ ดร.ไชยวัฒน์ ที่สามารถอธิบายทฤษฎีที่ยากมากอย่างทฤษฎีการบินให้เด็กมัธยมปลายอย่างพวกเขาได้เข้าใจแบบง่ายๆ ได้ อีกทั้งบรรยากาศในชั้นเรียนก็สนุกสนานเป็นกันเอง สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจศึกษาต่อเกี่ยวกับการบิน โดยที่เบสต์สนใจเครื่องร่อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

มาที่อีก 4 สาวจากเบญ 2 หรือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ซึ่งน้องๆ กลุ่มนี้ได้เข้ารับการอบรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 และภายหลังการอบรมได้ขอเป็นอาสาสมัครช่วยสอน หรือ TA ในสัปดาห์ถัดมาในทันที 4 สาวที่ว่าประกอบด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ จงเพียร หรือปลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อนอีก 3 คนได้แก่นางสาวฐิติพร เอี๋ยวชุด หรือดา นางสาวดวงพร คิดกริ่ง หรือแป้ง และนางสาวศิริทิพย์ จงเจริญ หรือเอ๊ะ โดยน้องๆ ทั้ง 4 คน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ หรือ Drone โดยอยู่กลุ่มเดียวกันและได้ประกอบ Drone เพื่อนำขึ้นบินได้สูงมาก เป็นที่น่าตื่นเต้นของพี่ทีมงานและวิทยากรเป็นอย่างมาก น้องปลายบอกว่า เห็นพี่ไก่ ที่มาช่วย ดร.ไชยวัฒน์ในห้องเรียน มาช่วยดูแลน้องๆ และสาธิตวิธีประกอบ Drone และวิธีบังคับ Drone แล้วรู้สึกประทับใจ อยากเป็น TA แบบพี่ไก่บ้างจึงชวนเพื่อนๆ อีก 3 คนในกลุ่มคือน้องดา น้องแป้ง และน้องเอ๊ะ ให้มาเป็น TA ในวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา

นอกจากน้องๆ ที่ประทับใจในหลักสูตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ หรือ Drone แล้ว ยังมีอีก 3 หนุ่มจากโรงเรียนเบญ 2 คือนายโยธิน จันทร์เจริญ หรือไกด์ นายณัฏพงศ์ ประเสริฐดี หรือแบงค์ และนายรวี สินบำรุง หรือปอนด์ ทั้ง 3 หนุ่ม ได้มาเข้ารับการอบรมหลักสูตรอินเตอร์เน็ตออฟธิงคส์ หรือ IoT กับทาง EEC และ OKMD เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน เช่นเดียวกับไก่ เบสต์ ปลาย ดา แป้ง และเอ๊ะ โดยในระหว่างการอบรม น้องๆ ทั้ง 3 คนได้รับคำชมจากวิทยากรและทีมงานพี่ๆ ของ OKMD และ EEC ว่าเป็นเด็กที่ขยันและเรียนรู้ได้เร็ว โดยน้องๆ ทั้ง 3 คนสังกัดอยู่ชมรมหุ่นยนต์ของทางเบญ 2 เคยเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมของ สพฐ.ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเคยได้ถึงอันดับ 2 จากการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว สำหรับความสนใจค่าย IoT ของทั้ง 3 หนุ่ม ไกด์บอกว่าพวกเขาค่อนข้างเข้าใจกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์กันอยู่แล้วถึงขนาดเคยเข้าแข่งขันระดับประเทศ เมื่อได้ทราบข่าวว่า EEC จะจัดกิจกรรมค่าย Innovation Youth Camp ตนเองและแบงค์กับปอนด์เพื่อสนิทจากชมรมหุ่นยนต์เบญ 2 ได้ทราบจากคุณครูที่ปรึกษาประจำชมรมฯ ว่าในครั้งนี้มีหลักสูตร IoT ด้วย พวกตนจึงสนใจและอยากรู้ว่า IoT คืออะไร จากนั้นได้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า IoT เป็นประโยชน์ในอนาคตไม่แพ้หุ่นยนต์ พวกตนจึงพากันมาสมัครเรียน และเมื่อเรียนจบเกิดความประทับใจในหลักสูตร และทีมงาน โดยเฉพาะวิทยากรคือ ดร.สันติ นุราช ที่สามารถอธิบายเรื่องยากอย่างทฤษฎีวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าใจได้ จึงได้สมัครขอเป็น TA ในวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมาทั้ง 3 คน

น้องๆ ทั้ง 9 คน ถือเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับและสร้างกำลังคนเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S-curve โดยผ่านการจัดค่ายเยาวชน EEC Innovation Youth Camp ในครั้งนี้ ซึ่งน้องๆ ทั้ง 9 คนเกิดความประทับใจ และได้รับแรงบันดาลใจจากค่ายในครั้งนี้อย่างมากถึงขนาดบอกว่า ในวันที่ 9 และ 10 ธันวาคม ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของจังหวัดฉะเชิงเทรา พวกเขาและเธอจะมาเป็น TA อีก

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประชาชนร่วมกัน
OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสื่อสารและพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในสาขาต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ OKMD, TK Park และ Museum Siam ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี (2565 – 2570)
OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนแนวคิด “อยากรู้ต้องได้รู้” และเท่าทันทุกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ข่าวและกิจกรรม