OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

“ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0”

1920 | 8 พฤษภาคม 2560
“ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0”
เมืองเศรษฐกิจความรู้จังหวัดลำปางในการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์นั้น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เห็นความสำคัญของการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยจังหวัดลำปางซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคเหนือและมีความสมบูรณ์ของทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรร ม นับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ OKMD ได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง จึงเหมาะสมจัดทำเป็นต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายความรู้ เพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล องค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ ในการสร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับมูลค่าของสินค้า/บริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลำปาง รวมทั้งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยว ไปพร้อมๆ กับการสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น หรือกล่าวได้ว่า การพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็น “เมืองเศรษฐกิจความรู้” จะมีผลดีทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสามารถใช้เป็นแบบอย่างสำหรับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ดาวน์โหลดกำหนดการ “ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0” (pdf ขนาด 416 KB)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม “ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0” (pdf ขนาด 3,072 KB)

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม