OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero

315 | 10 กรกฎาคม 2567
“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero
10 กรกฎาคม 2567 โรงแรมอวานี สุขุมวิทดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD เข้าร่วมบรรยายเปิดงานสัมมนานานาชาติ The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” ในหัวข้อ “Thailand Carbon Ready” เดินหน้าเสริมความรู้ลดการปล่อยคาร์บอนให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างไทย

ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า “การเปลี่ยนผ่านในภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ตามกติกาโลกที่มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นทุกขณะ สอดรับกับเป้าหมายของประเทศไทยที่จะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065


S__147087429.jpg

รัฐบาลมีนโยบายในการไปสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนจาก 30% เป็น 50%, ยกระดับการอนุรักษ์พลังงานให้มีความเข้มข้นและเป็นที่สนใจในการลงทุนจากทุกภาคส่วนจาก 30% เป็น 36%, เพิ่มการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ในปี 2030 ตามนโยบาย 30@30 ของรัฐบาล, ดึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อยคาร์บอน โดยการพัฒนากระบวนการผลิต 4 เทคโนโลยี ได้แก่

  1. ระบบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (ESS)
  2. พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าทางไกลโดยใช้พลังงานทดแทน (Smart Grid + District Energy) ลดต้นทุนการผลิตรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. ตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าจากรูปแบบการใช้ปกติ เพื่อตอบสนองต่อราคาค่าไฟในช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
  4. การใช้เทคโนโลยี Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”

S__147087436.jpg

ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังร่วมมือกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ซี่งเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางพลังงานของโลก เพราะเวลาของโลกเหลือน้อยลงทุกที ทุกคนมีส่วนที่จะกำหนดอนาคตของโลก จึงอยากถามทุกคนว่า วันนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยโลกกันแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ขอให้เริ่มตั้งเป้าหมาย โดยเริ่มจากระยะสั้นที่ทำได้ก่อน และทำได้ทันทีไม่ต้องรอใคร


S__147087434.jpg

ดร.ทวารัฐ ได้หยิบยกพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2530 โดยมีใจความว่า “การทำงานใด ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า ได้อย่างแน่นอน” 

ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอน เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ เพื่อไปสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยกันเพื่อโลกที่สวยงามของพวกเราทุกคน 


ผู้สนใจข้อมูล ซึ่งเป็นเหมือนคู่มือไปสู่เป้าหมาย Net Zero สามารถดาวน์โหลดนิตยสาร “The Knowledge by OKMD : Global Boiling” ได้ที่ www.okmd.or.th/global-boiling


S__147087430.jpg

S__147087437.jpg

S__147087433.jpg

S__147087432.jpg

S__147087441.jpg

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ร่วมหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD เข้าร่วมงาน The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” นำเทคโนโลยี AI 'OKMD-NOVA-GPT' ส่งเสริมสังคมโลว์คาร์บอน
“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero

“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ บรรยายเปิดงาน Nova Symposium : The Net Zero Carbon Transition ในหัวข้อ Thailand Carbon Ready
OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

OKMD กระตุกต่อมคิดความรู้ด้านการเงินการลงทุน (Fin Lab) ร่วมกับ CMDF จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้ (Knowledge Market)” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

ข่าวและกิจกรรม