OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

571 | 25 กันยายน 2566
                        สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมนำโชค โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
                         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการอาหาร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทราย เพื่อนำเสนอกระบวนการและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 แนวคิด ได้แก่ ต้นแบบกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ 3 แนวคิด ได้แก่ อาหารส่งเสริมสุขภาพจากภูมิปัญญา อาหารว่างสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
                          โดยได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงและทดสอบเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสม ภายในงานมีตัวแทนหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัด เกษตรกร กลุ่มผู้รักสุขภาพ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 66 คน
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OKMDInspire&set=a.721490683356346&locale=th_TH

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี  เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดัน Soft Power ทางด้านดนตรี
เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวและกิจกรรม