OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

464 | 8 กันยายน 2566
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
7 กันยายน 2566 TK Park กรุงเทพฯ - กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF ร่วมลงนามในสัญญาให้ทุนสนับสนุน กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เพื่อดำเนินโครงการ “คาราวานความรู้ตลาดทุนสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน” หวังติดอาวุธความรู้ พัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินและการลงทุนให้กับเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ 

โดย นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ได้ลงนามในสัญญาให้ทุนสนับสนุน ร่วมกับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ OKMD ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายชนันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่าย และการลงทุนโดยขาดความรู้ความเข้าใจก่อเกิดหนี้สินมากมายโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงิน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่อาจมีความเสี่ยงทางการเงิน ยังไม่เข้าใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีอยู่มากมาย และไม่สามารถใช้ประโยชน์ของตลาดทุนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางการเงินรูปแบบใหม่จึงเป็นแนวทางสำคัญ โดยความร่วมมือกับ OKMD ในครั้งนี้ถือเป็นการจุดประกายการวางรากฐานสำคัญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 13-18 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะการเงิน การลงทุนที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดไปสู่เข้าการลงทุนในตลาดทุนในอนาคตต่อไป 

ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน (Financial Literacy) ให้กับคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมกันกับ OKMD จึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน ตามประกาศกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินและการลงทุนให้กับ เด็ก เยาวชนและคนรุ่นใหม่ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ในระหว่าง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการลงทุน และจะนำไปสู่พฤติกรรมการลงทุนที่เหมาะสมและเห็นผลเป็นรูปธรรมในอนาคต” 

“ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนต้นแบบ สามารถขยายผล องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่คนรอบข้างและครอบครัว และจะนำไปสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงและเพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านการเงิน การลงทุนผ่านตลาดทุนให้แก่เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุน และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญต่อไป” ดร.ทวารัฐ กล่าวปิดท้ายข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี  เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดัน Soft Power ทางด้านดนตรี
เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวและกิจกรรม