OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Bootcamp : Micro Transformation Xponential : MTX ครั้งที่ 1

68 | 1 กันยายน 2566
Bootcamp : Micro Transformation Xponential : MTX ครั้งที่ 1
1 กันยายน 2566 OKMD จัดอบรม Bootcamp ในหลักสูตร : Micro Transformation Xponential : MTX  ครั้งที่ 1 ให้กับ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัดมหาชน รวม 50 คน ณ โรงแรม MIDA GRANDE HOTEL จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมโครลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม คณะวิทยากร และทีมงานจาก OKMD


ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD

ในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ บรรยายในหัวข้อ แนวนโยบายการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงยกตัวอย่างบริษัท RS ที่ทรานสฟอร์มตัวเองจาก ธุรกิจ Entertainment สู่ผู้นำในธุรกิจ E-commerce 

  
 อาจารย์สืบสาย ดาราธรรม และ อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม 

อาจารย์สืบสาย ดาราธรรม และ อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นำผู้เข้ารับการอบรมลองสำรวจตรวจสอบองค์กรของตนเอง และคู่แข่ง ในกิจกรรม Micro Leasing Strategic 


ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์

ปิดท้ายด้วย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ และตัวอย่างขององค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการความรู้
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

ข่าวและกิจกรรม