OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD x ททท.

131 | 10 สิงหาคม 2566
OKMD x ททท.
วันนี้ (10 สิงหาคม 2566) OKMD ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge -based Tourism) มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พร้อมมุ่งสู่ระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณค่า สมดุล และยั่งยืน โดยพิธีการลงนาม MOU ระหว่าง นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. จัดขึ้น ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการ OKMD (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. (คนที่ 2 จากขาวมือ)


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการ OKMD กล่าวว่า สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD มีภารกิจหลักในการสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอด และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ด้วยสื่อและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย การร่วมมือกับ ททท. ในครั้งนี้ ภายใต้โครงการกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ หรือ Knowledge - based Tourism สบร.จะนำกระบวนการจัดการความรู้มาช่วยต่อยอดในการพัฒนาและสร้างสรรค์พื้นที่เมืองและชุมชน ตลอดจน แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ บนฐานความรู้หลากหลายมิติที่มีคุณค่าและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ในสังคมหรือชุมชนก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ททท. ที่จะมุ่งหน้า Shape Supply โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่า และความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวใหม่ที่มีความสมดุล ทั้งมิติความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มิติสังคมอยู่ดีมีสุข มิติสิ่งแวดล้อมที่ดี และมิติภูมิปัญญา ททท.จึงได้ร่วมมือกับ สบร. จัดทำโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge - based Tourism) เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ต่างๆ ทั่วประเทศได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การนำเสนอประสบการณ์

ชมภาพกิจกรรมการลงนาม MOU ระหว่าง OKMD และ ททท. ได้ที่นี่

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

ข่าวและกิจกรรม