OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD x ททท.

222 | 10 สิงหาคม 2566
OKMD x ททท.
วันนี้ (10 สิงหาคม 2566) OKMD ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge -based Tourism) มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พร้อมมุ่งสู่ระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณค่า สมดุล และยั่งยืน โดยพิธีการลงนาม MOU ระหว่าง นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. จัดขึ้น ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการ OKMD (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. (คนที่ 2 จากขาวมือ)


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการ OKMD กล่าวว่า สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD มีภารกิจหลักในการสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอด และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ด้วยสื่อและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย การร่วมมือกับ ททท. ในครั้งนี้ ภายใต้โครงการกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ หรือ Knowledge - based Tourism สบร.จะนำกระบวนการจัดการความรู้มาช่วยต่อยอดในการพัฒนาและสร้างสรรค์พื้นที่เมืองและชุมชน ตลอดจน แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ บนฐานความรู้หลากหลายมิติที่มีคุณค่าและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ในสังคมหรือชุมชนก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ททท. ที่จะมุ่งหน้า Shape Supply โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่า และความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวใหม่ที่มีความสมดุล ทั้งมิติความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มิติสังคมอยู่ดีมีสุข มิติสิ่งแวดล้อมที่ดี และมิติภูมิปัญญา ททท.จึงได้ร่วมมือกับ สบร. จัดทำโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge - based Tourism) เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ต่างๆ ทั่วประเทศได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การนำเสนอประสบการณ์

ชมภาพกิจกรรมการลงนาม MOU ระหว่าง OKMD และ ททท. ได้ที่นี่

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

E-Workforce Ecosystem Platform แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และช่วยสร้างโปรไฟล์เพื่อรองรับการเพิ่มทักษะ การมีงานทำ

ข่าวและกิจกรรม