OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร

359 | 16 มีนาคม 2566
OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานเปิด OKMD PLAYGROUND พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 


โดยมีนายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายสมใจ ผิวสา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สบร. และคณะครูเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน เพื่อการพัฒนาและขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain -based Learning) ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนาพื้นที่ "สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง " เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย มีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Critical Thinking) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ(Collaboration,Teamwork & Leardership) ฯลฯ ใกับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ทั้งนี้ พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็น สนามเด็กเล่นแห่งที่ 2 ของโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ ที่ทาง OKMD จัดทําพื้นที่ทางกายภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม "การเล่น" ที่สอดคล้องกับช่วงวัย และคาดหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อนําไปสู่การขยายผล ต่อไป..
ชมภาพบรรยากาศการเปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร ได้ที่นี่

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

E-Workforce Ecosystem Platform แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และช่วยสร้างโปรไฟล์เพื่อรองรับการเพิ่มทักษะ การมีงานทำ

ข่าวและกิจกรรม