OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

199 | 1 พฤศจิกายน 2565
ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
1 พฤศจิกายน 2565, อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพฯ ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ในการร่วมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ได้โดยสะดวกทั่วถึง ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในภาพรวม ให้ก้าวทันกับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและมาตรการดำเนินการกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน
ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวและกิจกรรม