OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารและสินค้าเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

195 | 19 กันยายน 2565
                สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารและสินค้าเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงและทดสอบเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งด้านรูปลักษณ์ รสชาติ และราคา เพื่อให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสม                  โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกันระหว่าง okmd นักการตลาด นักออกแบบ ผู้ประกอบการ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการยกระดับความสามารถของชุมชน ด้วยการนำต้นทุนท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ 5 แนวคิด

1. เกษตรสุขสันต์ (Happy Farms) โดยแบรนด์ รวมสุข
     สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพทางการตลาดและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาเป็นผักสดอินทรีย์และสลัดบ็อกซ์เซ็ท2. อาหารเป็นยา (Pharmacy) โดยร้าน Time Garden
    อาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และองค์ความรู้แพทย์พื้นถิ่น ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค พัฒนาเป็นชุดข้าวและน้ำพริกปรุงตามธาตุเจ้าเรือน เสิร์ฟพร้อมผักพื้นเมืองและดอกไม้กินได้3. อาหารอนาคต (Future Foods) โดยร้าน ซาว
    เมนูอาหารอีสานที่สอดรับกับเทรนด์สำคัญของโลก ซึ่งตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารด้วยการบริโภคแมลงเป็นแหล่งโปรตีนใหม่ พัฒนาเป็นอาหารอีสานเมนูอร่อยจากแมลง4. อาหารอุบล: มรดกส่งต่อคุณค่า (Ubon Heritage Foods) โดยร้าน แพเลอมูน@จันทร์ดารา
    อาหารพื้นถิ่นอุบลที่สืบต่อวิถีชีวิตและคุณค่าทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน พัฒนาเป็นจานอร่อยจากสายน้ำ5.  อาหารสร้างสรรค์ (Creative Foods) โดยแบรนด์ วุ้นตาลเมืองอุบล only
    ของหวานท้องถิ่นที่นำมาใส่ความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอในรูปลักษณ์ที่ต่างไปจากเดิมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ พัฒนาเป็นของหวานอุบลนิวลุค
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม