OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Library Alive ครั้งที่ 1 : นั่งรถไฟไปห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน

226 | 7 กันยายน 2565
กิจกรรมแรก “นั่งรถไฟไปห้องสมุด” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน มีผู้เข้ากิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 40 คน เริ่มจากเดินทางจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟจอมทอง เพื่อเยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟและริมคลองด่าน ในอดีตเมื่อ 100 ปีที่แล้ว ในยุคที่ผู้คนนิยมเดินทางโดยรถไฟ ที่ตรงนี้คือที่ตั้งของสำนักงานเขตบางขุนเทียนเดิม ก่อนจะย้ายไปที่ถนนพระราม 2 ในปัจจุบัน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม ในปัจจุบันเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วยพื้นที่อ่าน มุมหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และห้องสมุดเด็กในบริเวณชั้นล่าง ส่วนชั้นที่ 2 และ 3 เป็นส่วนของหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิงและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร และพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ตข้ามทางรถไฟจากห้องสมุด คือที่ตั้งของวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เดิมทีชื่อวัดจอมทอง เป็นวัดราษฎร์ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้รับการบูรณะ โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ครั้งที่ยังดำรงพระยศเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2363  และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๓ แห่งบรมราชวงศ์จักรี  โดยการเที่ยวชมวัดแห่งนี้นำโดย คุณธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล แฟนพันธุ์แท้วัดไทย และคุณศักดิ์ศรี บุญยรักษ์โยธิน นักจัดการความรู้อาวุโส จาก TK Park  ร่วมบอกเล่าประวัติศาสตร์และเดินชมความงามของพระอุโบสถ วิหารพระนอน วิหารพระยืน และ ศาลาการเปรียญ


 
เดินทางจากสถานีรถไฟจอมทอง มาถึงสถานีรถไฟรางโพธิ์ จะเป็นจุดที่ห่างจากห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน เป็นระยะทางประมาณ 900 เมตร ห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มีจุดเด่นในการรวบรวมหนังสือด้าน“กีฬาและสุขภาพ” และในการเดินทางครั้งนี้ ทางห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน ได้จัดกิจกรรมซ่อมหนังสือแสนรัก โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้มาร่วมเรียนรู้การเจาะ และเย็บกระดาษให้แน่นหนาเพื่อยืดอายุของหนังสือ อบรมโดยคุณประยูร  แก้วสีนวน  เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และคุณณรงค์  นามดำ  อาสาสมัครช่วยราชการ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอนสำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม Library Alive เที่ยวตะลอนรู้กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ในกิจกรรมที่ 2 “จากกลอนสดถึงแร็พเพอร์” วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จิรายุ-พูนทรัพย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วที่  www.okmd.or.th/LibraryAlive

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3DLZ4Kc

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม